Мени

Претрага
Анкета

ДА ЛИ ВАМ СЕ СВИЂА НОВИ САЈТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ?

ДА
НЕ
НЕМАМ СТАВ


Резултати

Вести

 • БРОШУРА ЗА РОДИТЕЉЕ

  13. April 2021 08:39
  Поштовани,
  Данас вам представљамо и трећу брошуру Социјално - емоционално учење деце предшколског узраста коју је издао ЦИП – Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и уз подршку Уницеф-а. Ова брошура намењена је вама и вашој деци, али и осталим члановима породице и пријатељима.
   
  Кроз ову брошуру упознаћете се са тим:
  Шта је то социјално-емоционално учење и зашто је важно да деца овладају компетенцијама социјално-емоционалног учења?
  Како да боље разумете и подржите своје дете у овладавању овим важним животним вештинама.
  Предлозима за активности са децом које ће допринети социјално-емоционалном развоју.
  И овог пута вас молимо да попуните кратак упитник о брошури ради припремања нових ресурса!
  Хвала!
 • БРОШУРА ЗА РОДИТЕЉЕ

  05. April 2021 08:13
  БРОШУРА ЗА РОДИТЕЉЕ
   
  Представљамо вам другу, веома корисну брошуру коју је издао ЦИП – Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и уз подршку Уницеф-а Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила.
   
  Кроз ову брошуру упознаћете се са тим:
  На којим принципима треба градити здраве и јаке односе са дететом?
  Зашто су за децу најважнији топлина, љубав и подршка?
  Како можете градити здраве и снажне односе са децом, а да науче све што мислите да је важно?
  На шта све треба да буду усмерени поступци родитеља?
  Зашто кажњавање није исто што и дисциплина?
  На који начин успоставити смислена правила за дете?
   
  Молимо вас да поделите са нама своје утиске и мишљења о брошури попуњавањем кратког упитника на линку :

   
  Ваше мишљење је веома важно за даље планирање­


Банери              
www.novavaros.rs

http://pupasainatasa.nasaskola.rs/


https://zlatar.org.rs/


Администрација


Календар

Април 2021
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930


Организација рада

ОКВИРНИ ДНЕВНИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ:
06:00 – 07:30 Пријем деце, слободне активности, игра
07:30 – 08:00 Јутарње активности припреме за доручак
08:00 – 08:30 Доручак
08:45 – 10:30 Реализација програма, додатне активности,
                 боравак на ваздуху
11:00 – 11:45 Припрема за ручак и ручак
11:45 – 13:30 Одмор и спавање
13:30 – 14:00 Ужина
14:00 – 15:00 Слободне активности
15:00 – 16:00 Поподневне активности и одлазак кући

 
ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ
 
Задатке неге и васпитно-образовног рада са децом до три године реализују медицинске сестре - васпитачи, на основу Правилника о општим основама предшколског програма за узраст до три године. Негу и васпитно - образовни рад са децом узраста до 3 године спроводе медицинске сестре-васпитачи и васпитачи, примењујући у раду искуства и знања стечена на семинарима, стручним сусретима и разменама искуства којима су присуствовали.
Нега и васпитање деце јасленог узраста врши се, пре свега стварањем повољне васпитне средине у којој се дете развија у складу са сопственим способностима, откривајући себе и своју околину. Медицинске сестре организују васпитну средину у складу са постојећим развојним постигнућима деце, али и за степен изазовнију, како би се на тај начин подстицао даљи развој.
            Правилна нега и квалитетан васпитно-образовни рад са децом обезбеђује се одговарајућим распоредом живота и рада у вртићу и групи, а остварује се кроз подстицање различитих аспеката развоја:
-  физичко-сензорног,
-  емоционално-социјалног и
-  когнитивног; 
Приоритетни задаци за рад са децом до 3 године односиће се на:             
 
-  У периоду адаптације-планирање активности које детету омогућују лакши боравак и навикавање на групу деце и особље;
-  Очување и унапређивање здравља деце (превентивна здравствена заштита)
-  Успостављање породичног ритма, задовољења потреба детета са ритмом и распоредом боравка детета у јаслицама, уважавање специфичности узраста и индивидуалних карактеристика детета ;
-  Подстицање развоја говора код деце у склопу општег психо-физичког развоја;
-  Посебно развијање комуникативне, односно социјалне функције говора код деце у природним условима у којима медицинска сестра и деца живе-од пријема детета, преко узимања оброка, пресвлачења, спавања у планираним периодима, спонтаним играма и јасно усмереним активностим
-  Ангажовање на стварању повољне социјално-емоционалне климе у групи и структуирању васпитне средине која задовољава и мотивише дете;
-  Праћење и неговање спонтаног развоја и раста деце;
- Развијање основних културно-хигијенских навика;
-Јачање дечјег организма и прилагођавање на временске и климатске промене;
 
ПРОГРАМ РАДА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
 
            Припремни предшколски програм је интегрални део обавезног деветогодишњег васпитања и образовања и остварује се у вртићима у оквиру предшколског васпитања и образовања за сву децу старости од 5,5 до 6,5 година.
Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да се допринесе:
- целовитом развоју детета;
- развоју способности;
- проширењу искуства;
-богаћењу сазнања о себи, другима и свету који нас окружује; а што све чини основ за даље нове облике учења и укључивања у различите токове живота и рада при чему је школа прва степеница.
            Припремни предшколски програм се остварује у складу са Општим основама, са понуђеним моделима (А и Б) и доприноси физичкој, социјалној, емоционалној и интелектуалној готовости и мотивацији детета за полазак у школу.
Облици рада са децом која похађају припремни предшколски програм прилагођени су потребама породице:
-полудневни боравак - четворочасовни припремни програм у оквиру петодневног боравка;
-целодневни боравак - припремне групе за децу којој је, осим припремног програма, потребан и дужи боравак и исхрана у вртићу.
           
У години пред полазак у школу задаци васпитно-образовног рада су:
- подстицање осамостаљивања детета;
- пружање подршке физичком развоју;
- јачање социо-емоционалне компетенције;
- пружање подршке сазнајном развоју;
- неговање радозналости;
- подстицање креативности и уважавање индивидуалности;
 
Припрему детета за полазак у школу схватамо као процес који се одвија током читавог предшколског периода у оквиру подстицања општег развоја детета. Припрема за школу није издвојен сегмент деловања на дете, већ подразумева свеобухватнији приступ од подучавања и непосредне припреме за читање и писање. Програм припреме деце за школу представља систем активности и садржаја као и методичких поступака које свака група планира у складу са општим начелима и циљевима васпитно - образовног рада, са конкретном групом деце, у складу са њиховим интересовањима, могућностима и очекивањима родитеља.
Улоге и задаци васпитача у предшколским групама су вишеструке, што произилази из сложености програмских захтева за овај узраст. Посебна пажња биће посвећена планирању, реализацији и евалуацији програмских садржаја, улогама васпитача и стручном усавршавању васпитача за програмску примену припремног предшколског програма. За децу која имају тешкоће у савладавању ППП примењиваће се индивидуализован начин рада уз израду педагошких профила и  индивидуалних планова подршке. Предшколске групе биће носиоци разних манифестација и приредби, оствариће интензивнију сарадњу са родитељима и локалном заједницом.
 
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3-5,5 ГОДИНА
 
 
Васпитно образовни рад са децом од 3-5,5 година полази од Општих основа предшколског програма које нуде општу, заједничку орјентацију, као еластичан оквир, ослонац, полазиште васпитачу да развије конкретни програм рада који је примерен деци, условима, потребама, могућностима.
У нашој установи настојаћемо да предшколско васпитање и образовање учинимо ефикасним наставком и допуном породичног васпитања. При томе водићемо рачуна да се услови прилагоде могућностима, интересовањима и развојним потребама деце и породица, и на тај начин  обезбеди активно учешће сваког детета у групи, односно  у остваривању постављених задатака
У програмирању рада водићемо рачуна да се код деце  развијају способности за самостално учење, да се у складу са узрастом код деце подстичу способности и развој личности које ће им омогућити здраво, хармонично и срећно одрастање. У остваривању ове функције треба да помогне и прихватање педагошких ставова о остваривању предшколског васпитања и образовања за родитеље, њихове утицаје, идеје, потребе и непосредно учешће.
           
   Програмску основу васпитно –образовног рада чини:
 
физички развој (телесне, перцептивне и здравствено-хигијенске активности);
-  социо-емоционални и духовни развој (друштвене, афективне и еколошке активности);
-  когнитивни развој (откривачке, логичке, радне и саобраћајне активности);
-  развој комуникације и стваралаштва (говорне, драмске, ликовне, музичке и плесне активности).
 
Циљеви васпитно образовног рада са децом овог узраста
-   стварање повољне средине за рад и учење;
-   богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања-социјалног, физичког, емоционалног и интелектуалног;
-   праћење и документовање развојних и индивидуалних карактеристика детета;
-   остваривање добре сарадње на свим нивоима.
 
         Задаци васпитача у васпитно-образовном раду са децом базираће се на одабраној програмској основи од две понуђене у Општим основама програма – моделу А или Б. У планирању и програмирању рада васпитачи ће се руководити основним начелима и општим циљевима који су дати за сваки од ових модела.
         Поред Општих основа програма васпитачи ће у планирању васпитно-образовног рада са децом користити искуства и знања стечена на семинарима и другим облицима стручног усавршавања.