Мени

Претрага
Анкета

ДА ЛИ ВАМ СЕ СВИЂА НОВИ САЈТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ?

ДА
НЕ
НЕМАМ СТАВ


Резултати

Вести

 • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

  08. Maj 2020 07:28
  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
   
   
  ОТВАРАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА ДО ПУНОГ КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ, СПРОВОДИЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА ОДЛУКАМА И МЕРАМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ , НА ОСНОВУ КОНТИНУИРАНОГ ПРАЋЕЊА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ И СТРУЧНЕ ПРОЦЕНЕ РЕПУБЛИЧКОГ КРИЗНОГ ШТАБА И НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
   
  ОБАВЕЗНЕ МЕРЕ КОЈИХ СЕ РОДИТЕЉИ/ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ ДЕЦЕ МОРАЈУ ПРИДРЖАВАТИ У ВРТИЋУ ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА
  РОДИТЕЉИ/ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ ДЕЦЕ СУ ДУЖНИ НА ОСНОВУ ЗВАНИЧНОГ ОБАВЕШТЕЊА НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ДА ДОСТАВЕ:
   
  1. Потврду од свог послодавца да послове морају да обављају у седишту организационе јединице, са контактом послодавца.
   
  1. Потврду лекара педијатра о здравственом стању детета не старију од 7 (седам) дана
  Наведене потврде родитељи достављају од 6.маја 2020.године.
  Уколико родитељ или други законски заступник деце приликом довођења детета у вртић немају потребне потврде, дете неће бити примљено у колектив.
   
   
  1. Свакодневно, пре доласка у вртић родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре , не доводи дете у предшколску установу и о томе обавести васпитача.
   
  1. Дете долази у установу у пратњи једног родитеља и пожељно је да то буде исти родитељ сваког дана. Ако  то није могуће,дете доводи родитељ који може.
   
  1. Није дозвољено да родитељ/други законски заступник детета доводи или одводи дете из установе, нити улази у просторије установе ако он/она или дете има повишену температуру, знаке респираторних инфекција попут кашља и кратког даха или је под ризиком да је могао бити у контакту са особама позитивним на COVID- 19.
   
  1. Родитељ/други законски заступник детета је у обавези да најави поновни повратак детета у колектив најмање два дана раније, ради правовременог планирања и организације рада у установи.
   
  1. Приликом доласка/одласка деце неопходна је поштовати препоручену дистанцу од 2m као и време и динамику доласка у вртић, а све са циљем избегавања гужве. Пријем деце ће се вршити од 6:00 до 7:45 часова.
   
  1. На уласку у објекат родитељ мора да дензификује руке и пређе преко дезобаријере.
   
  1. Након уласка у објекат врши се строга тријажа коју спроводи медицинска сестра на превентиви, мерењем температуре безконтактним топломером. Након тријаже родитељ се у објекту задржава не дуже од 10 минута, као и приликом преузимања детета.
   
  1. Ткође истичемо да само заједничким организовањем и квалитетном сарадњом можемо успешно савладати овај велики изазов за све нас и да нашој деци обезбедимо квалитетан смештај и сигуран боравак.
   
   
   
   
   
  С поштовањем ,
  Предшколска установа „Паша и Наташа“
 • ОБАВЕШТЕЊЕ - Конкурс за упис деце у предшколску установу

  01. Maj 2020 16:22ОБАВЕШТЕЊЕ
   
  Поштован родитељи,
  Конкурс за упис деце у предшколску установу узраста од једне године од пет и по година за  2020 / 2021.се проводи од 1.маја до 1.јуна 2020.године.
   
  Захтев за упис подносиће се искључиво електронским путем
  https://euprava.gov.rs/vrtic
   
  Све додатне информације можете добити на телефон 033 61647 и на мејл адресу vrticpasainatasa@gmail.com ,контакт особа Фахрија Јуковић
   
  Плаћање услуга вртића
  Месечна цена услуга вртића износи
  1.целодневни боравак детета у јаслицама ( до 3 године) и вртићу (преко 3 године) ........3920,00
   
  Доласци детета у вртић подразумевају плаћање 100% а недоласци плаћања 50% цене

Банери              
www.novavaros.rs

http://pupasainatasa.nasaskola.rs/


https://zlatar.org.rs/


Администрација


Календар

Јануар 2021
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


Организација рада

ОКВИРНИ ДНЕВНИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ:
06:00 – 07:30 Пријем деце, слободне активности, игра
07:30 – 08:00 Јутарње активности припреме за доручак
08:00 – 08:30 Доручак
08:45 – 10:30 Реализација програма, додатне активности,
                 боравак на ваздуху
11:00 – 11:45 Припрема за ручак и ручак
11:45 – 13:30 Одмор и спавање
13:30 – 14:00 Ужина
14:00 – 15:00 Слободне активности
15:00 – 16:00 Поподневне активности и одлазак кући

 
ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ
 
Задатке неге и васпитно-образовног рада са децом до три године реализују медицинске сестре - васпитачи, на основу Правилника о општим основама предшколског програма за узраст до три године. Негу и васпитно - образовни рад са децом узраста до 3 године спроводе медицинске сестре-васпитачи и васпитачи, примењујући у раду искуства и знања стечена на семинарима, стручним сусретима и разменама искуства којима су присуствовали.
Нега и васпитање деце јасленог узраста врши се, пре свега стварањем повољне васпитне средине у којој се дете развија у складу са сопственим способностима, откривајући себе и своју околину. Медицинске сестре организују васпитну средину у складу са постојећим развојним постигнућима деце, али и за степен изазовнију, како би се на тај начин подстицао даљи развој.
            Правилна нега и квалитетан васпитно-образовни рад са децом обезбеђује се одговарајућим распоредом живота и рада у вртићу и групи, а остварује се кроз подстицање различитих аспеката развоја:
-  физичко-сензорног,
-  емоционално-социјалног и
-  когнитивног; 
Приоритетни задаци за рад са децом до 3 године односиће се на:             
 
-  У периоду адаптације-планирање активности које детету омогућују лакши боравак и навикавање на групу деце и особље;
-  Очување и унапређивање здравља деце (превентивна здравствена заштита)
-  Успостављање породичног ритма, задовољења потреба детета са ритмом и распоредом боравка детета у јаслицама, уважавање специфичности узраста и индивидуалних карактеристика детета ;
-  Подстицање развоја говора код деце у склопу општег психо-физичког развоја;
-  Посебно развијање комуникативне, односно социјалне функције говора код деце у природним условима у којима медицинска сестра и деца живе-од пријема детета, преко узимања оброка, пресвлачења, спавања у планираним периодима, спонтаним играма и јасно усмереним активностим
-  Ангажовање на стварању повољне социјално-емоционалне климе у групи и структуирању васпитне средине која задовољава и мотивише дете;
-  Праћење и неговање спонтаног развоја и раста деце;
- Развијање основних културно-хигијенских навика;
-Јачање дечјег организма и прилагођавање на временске и климатске промене;
 
ПРОГРАМ РАДА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
 
            Припремни предшколски програм је интегрални део обавезног деветогодишњег васпитања и образовања и остварује се у вртићима у оквиру предшколског васпитања и образовања за сву децу старости од 5,5 до 6,5 година.
Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да се допринесе:
- целовитом развоју детета;
- развоју способности;
- проширењу искуства;
-богаћењу сазнања о себи, другима и свету који нас окружује; а што све чини основ за даље нове облике учења и укључивања у различите токове живота и рада при чему је школа прва степеница.
            Припремни предшколски програм се остварује у складу са Општим основама, са понуђеним моделима (А и Б) и доприноси физичкој, социјалној, емоционалној и интелектуалној готовости и мотивацији детета за полазак у школу.
Облици рада са децом која похађају припремни предшколски програм прилагођени су потребама породице:
-полудневни боравак - четворочасовни припремни програм у оквиру петодневног боравка;
-целодневни боравак - припремне групе за децу којој је, осим припремног програма, потребан и дужи боравак и исхрана у вртићу.
           
У години пред полазак у школу задаци васпитно-образовног рада су:
- подстицање осамостаљивања детета;
- пружање подршке физичком развоју;
- јачање социо-емоционалне компетенције;
- пружање подршке сазнајном развоју;
- неговање радозналости;
- подстицање креативности и уважавање индивидуалности;
 
Припрему детета за полазак у школу схватамо као процес који се одвија током читавог предшколског периода у оквиру подстицања општег развоја детета. Припрема за школу није издвојен сегмент деловања на дете, већ подразумева свеобухватнији приступ од подучавања и непосредне припреме за читање и писање. Програм припреме деце за школу представља систем активности и садржаја као и методичких поступака које свака група планира у складу са општим начелима и циљевима васпитно - образовног рада, са конкретном групом деце, у складу са њиховим интересовањима, могућностима и очекивањима родитеља.
Улоге и задаци васпитача у предшколским групама су вишеструке, што произилази из сложености програмских захтева за овај узраст. Посебна пажња биће посвећена планирању, реализацији и евалуацији програмских садржаја, улогама васпитача и стручном усавршавању васпитача за програмску примену припремног предшколског програма. За децу која имају тешкоће у савладавању ППП примењиваће се индивидуализован начин рада уз израду педагошких профила и  индивидуалних планова подршке. Предшколске групе биће носиоци разних манифестација и приредби, оствариће интензивнију сарадњу са родитељима и локалном заједницом.
 
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3-5,5 ГОДИНА
 
 
Васпитно образовни рад са децом од 3-5,5 година полази од Општих основа предшколског програма које нуде општу, заједничку орјентацију, као еластичан оквир, ослонац, полазиште васпитачу да развије конкретни програм рада који је примерен деци, условима, потребама, могућностима.
У нашој установи настојаћемо да предшколско васпитање и образовање учинимо ефикасним наставком и допуном породичног васпитања. При томе водићемо рачуна да се услови прилагоде могућностима, интересовањима и развојним потребама деце и породица, и на тај начин  обезбеди активно учешће сваког детета у групи, односно  у остваривању постављених задатака
У програмирању рада водићемо рачуна да се код деце  развијају способности за самостално учење, да се у складу са узрастом код деце подстичу способности и развој личности које ће им омогућити здраво, хармонично и срећно одрастање. У остваривању ове функције треба да помогне и прихватање педагошких ставова о остваривању предшколског васпитања и образовања за родитеље, њихове утицаје, идеје, потребе и непосредно учешће.
           
   Програмску основу васпитно –образовног рада чини:
 
физички развој (телесне, перцептивне и здравствено-хигијенске активности);
-  социо-емоционални и духовни развој (друштвене, афективне и еколошке активности);
-  когнитивни развој (откривачке, логичке, радне и саобраћајне активности);
-  развој комуникације и стваралаштва (говорне, драмске, ликовне, музичке и плесне активности).
 
Циљеви васпитно образовног рада са децом овог узраста
-   стварање повољне средине за рад и учење;
-   богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања-социјалног, физичког, емоционалног и интелектуалног;
-   праћење и документовање развојних и индивидуалних карактеристика детета;
-   остваривање добре сарадње на свим нивоима.
 
         Задаци васпитача у васпитно-образовном раду са децом базираће се на одабраној програмској основи од две понуђене у Општим основама програма – моделу А или Б. У планирању и програмирању рада васпитачи ће се руководити основним начелима и општим циљевима који су дати за сваки од ових модела.
         Поред Општих основа програма васпитачи ће у планирању васпитно-образовног рада са децом користити искуства и знања стечена на семинарима и другим облицима стручног усавршавања.